Vészesen közeleg a kft.-k változás-bejegyzési határidejeMore news

 

Mint arról tavaly márciusban beszámoltunk, a Ptké. tavalyi módosítása következtében azon korlátolt felelősségű társaságok, amelyek jegyzett tőkéje nem érte el a 3 millió forintot, egyéves haladékot kaptak arra, hogy a társaság törzstőkéjének megemeléséről vagy a társaság átalakulásáról, illetve megszűnéséről döntsenek és ezen döntéssel egyidejűleg határozzanak a társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Megint eltelt egy esztendő és a jogalkotó által meghosszabbított, változás-bejegyzésre nyitva álló határidő vészesen közeleg. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.

 

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) összegyűjtötte a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkeemelési kötelezettségével kapcsolatos teendőket. Az OBH erre tekintettel kiadott közleményét változtatás nélkül közöljük.

Létesítő okiratok módosítása az új Ptk. szerint

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el ezt az értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról vagy megszűnéséről is.

Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk-nak megfelelő törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.

A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.

Ha a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.

Kérjük, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaság minél előbb forduljanak jogi képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig.

Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.

 

Forrás: Országos Bírósági Hivatal

(A közlemény szövege letölthető itt. Utolsó letöltés dátuma: 2017.03.06.)