Változások az Unió társadalombiztosítási szabályaiban 2010. május 1-jétőlMore news

2010. május elsejétől hatályba lépett a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/ 2004 EK rendelet, mely kötelező és közvetlenül alkalmazandó az Unió 27 tagállamában. Bár az Unió a társadalombiztosítást a tagállamok belügyének tekinti, a tagállamok jogszabályi koordinációja elengedhetetlen tekintettel arra, hogy számos uniós állampolgár ingázik munkavállalóként, vállalkozóként vagy akár nyugdíjasként az unión belül.

A rendelet személyi hatálya kiterjed a tagállamok állampolgáraira, egy tagállamban lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre – akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak –, valamint ezek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira –ez utóbbiak állampolgárságától függetlenül. A rendelet tárgyi hatálya pedig a korábbi rendeleten felül kiterjed az apasági és előnyugdíjjal kapcsolatos eljárásokra is.

Lényegi változást a kiküldetés szabályai hozták, ezért mindenképpen tanácsosnak tartjuk a vállalkozások kiküldetési stratégiáinak és szabályzatainak átvizsgálását. A kiküldetés maximális időtartama a munkavállalók esetében egy év helyett (mely időtartam a korábbi rendelet szerint meghosszabbítható volt) maximum két éves időtartamra szólhat. A kiküldetés nem irányulhat továbbá egy másik személy leváltáshoz a kiküldetés tagállamában. Ugyanígy az önálló vállalkozóknak is figyelniük kell a 2 éves limitet a „tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot.

Az új szabályozás kifejezetten tiltja a kettős járulékfizetést, így aki az egyik országban munkavállalóként, a másik országban önálló vállalkozóként dolgozik, nem kell mindkét tagállamban járulékot fizetnie, hanem csak abban a tagállamban, amelyikben magánszemély munkavállalóként végez tevékenységet.

A technikai változást az elektronikus adminisztráció bevezetése hozza, melyek az ügyfél és a különböző tagállamok közötti információcserét segíti elő. Erről bővebben az Országos Egészségbiztosítási Pénztrár honlapján a www.oep.hu weboldalon tájékozódhat.

Az eddigi szabályozás elvei összességében változatlanok: az új rendelet továbbra is figyelembe veszi az egy állam joghatóságának, az egyenlő bánásmód, az ellátások exportálhatóságának és a biztosítási idők összeszámításának elvét. Az uniós állampolgárnak ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint az adott ország állampolgárainak, és továbbra is érvényes az EU egészségbiztosítási kártya.

Németh Janka
Felkeltettük az érdeklődését? További kérdése van? Hadd segítsünk. Írjon nekünk!