PlázastopMore news

2011. november 21-én az Országgyűlés elfogadta a az ún. “Plázastop“-törvényt, mely – a vonatkozó építési jogszabályok módosításával – lényegében 2015-ig megtiltja 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítését. A törvény indokolása értelmében “a benyújtott szabályozás azért fontos, mert Magyarországon a kereskedelem koncentrációja rövid idő alatt jelentősen nőtt, mára a kiskereskedelmi forgalom 69 %-át uralják a nagy és közepes vállalkozások, amelyek alig 1 %-át képviselik az összes kereskedelmi vállalkozásnak. A mintegy 99 % magán, mikro- és kisvállalkozás így a forgalomból mindössze 31 %-kal részesedik. E tendencia mára már nehezen visszafordítható, de mérsékelhető lenne a tervezett intézkedéssel.

Elsősorban az ingatlanpiaci résztvevők tevékenységét támogató ügyvédi irodaként kritikusan tekintünk az új szabályozásra és azt diszkriminatívnak tartjuk. Nemcsak a 300 m2 alatti területen kereskedelmi tevékenységet folytatók pozitív diszkriminációja miatt, hanem a már megvalósult és a még tervezett fejlesztések közötti különbségtétel miatt. A törvény olyan módon avatkozik be a piaci folyamatokba, ami sérti a gazdasági alkotmányosságot és a piaci verseny szabadságát. Ráadásul nem a kereskedelmi tevékenység folyatását (működési engedélyek kiadását) tiltja, hanem kereskedelmi építmény létesítését. Vitatható az is, hogy a kereskedelemért felelős miniszter központosított felmentésadási joga mennyiben szolgálja a fenntartható fejlődést.

A fedezetkezelés szabályainak a magánszektorban történő változatlan fenntartásától, az egyre mélyülő pénzügyi válság következményeitől, a külföldi befektetők inaktivitásától sújtott kereskedelmi ingatlanszektor újabb csapást kénytelen elkönyvelni.