Ügyvédeink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági életet érintő szinte valamennyi jogterületen.

Irodánk kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektetett az INGATLANpiacon aktív vállalatok tanácsadására. Ennek során sok külföldi befektetési társaságokat (közöttük nyílt és zárt ingatlanalapokat) képviseltünk magyarországi piacra lépésük vagy további hazai bevásárlásaik során. E körben nagy tapasztalatokkal rendelkezünk a JOGI ÁTVILÁGÍTÁSok gyors és hatékony lebonyolítása tekintetében, vagy adótanácsadó partnereinkkel együttműködésben a helyes TRANZAKCIÓS STRUKTÚRA kialakítása terén. Az ingatlanpiac fejlesztői oldalát tekintve több mint 10 éve segítjük ingatlanfejlesztő ügyfeleink tevékenységét, legyen szó lakóparkokról, kiskereskedelmi vagy irodaépületekről, és ezek gyors földhivatali ügyintézéséről.

A felépült ingatlan-beruházások BÉRBEADÁSA érdekében kidolgozzuk a szükséges BÉRLETI SZERZŐDÉSEKET, és képviseljük ügyfeleinket akár bérbeadói akár bérlői oldalon.

Kiemelten foglalkozunk építési szerződések jogával, ideértve a FIDIC szerződések jogát is.

Rendszeres segítséget nyújtunk ügyfeleinek a társasági jog minden területén (alapítás, működés, átalakulások, megszűnés, ide értve a joint venture megállapodások megkötése során nyújtott tanácsadást vagy a gyors és hatékony cégbírósági ügyintézést.

Ügyfeleink hatékony segítségre számíthatnak tőlünk hagyományos munkajogi problémák (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkáltatói jogutódlás, csoportos létszámleépítés, a munkaidőt vagy a munkabért illető kérdések) és speciálisabb szaktudást és tapasztalatot igénylő feladatok (munkarend, bonusz, cafetéria – és adatvédelemi szabályzatok kialakítása, belső „whistle-blowing” rendszerek felépítése, alkohol-és drogellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervek kidolgozása, munkavállalási engedélyek, és munkaügyi ellenőrzések) megoldása, lebonyolítása során is.

Számíthat ránk finanszírozással, hitelbiztosítékokkal kapcsolatos problémáik megoldása során, de vállaljuk közbeszerzési ügyek intézését.

Ügyvédeink jelentős tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkeznek, mind polgári, közigazgatási vagy munkaügyi peres és peren kívüli ügyekben is.