Szécsényi László

Szécsényi László (LL.M.) Tovább a személyes önéletrajzhoz

Szécsényi László 1968-ban született Zalaegerszegen. 1992-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Szakmai karrierjét a pécsi Polgári Jogi Tanszéken kezdte meg, majd 1992/93-ban Németországban, a marburgi egyetemen folytatott tanulmányokat, melyeket a magiszteri (LL.M.) cím megszerzésével zárt.
1996-ban tette le az ügyvédi szakvizsgát, majd többéves hazai oktatói és kutatói munka után 1999-ben a Bécsi Egyetem alkalmazásába lépett. Két éven keresztül dolgozott a bécsi jogi kar Összehasonlító Jogi Intézetében. 2001-től Budapesten telepedett le és a Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, majd a 2008 januárjától a Schönherr magyarországi irodáját vezette.
Számtalan tanulmány és könyv szerzője, szakterületének elismert szakembere. Kiválóan beszél németül és angolul.

Kellner Dániel

Kellner Dániel (LL.M.) Tovább a személyes önéletrajzhoz

Kellner Dániel 1980-ban született Budapesten. A budapesti Toldy Ferenc Gimnázium elvégzését követően 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát nappali tagozaton. Köszönhetően egy éves németországi egyetemi tanulmányoknak német magánjog és európai közjog témakörökben 2004-ben magiszteri (LL.M) címet szerzett a trieri egyetemen. Ügyvédjelölti pályafutását 2004-ben kezdte meg a Szécsényi Ügyvédi Irodában. Szakmai tapasztalatainak bővítése érdekében 2005-ben 6 hónapot töltött az osztrák Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati ügyvédi irodában. Az ügyvédi hivatás gyakorlását a 2008-ban megszerzett szakvizsgát követően kezdte meg szoros együttműködésben a Schönherr Rechtsanwälte GmbH partnerirodájával a Szécsényi Ügyvédi Irodával.
Szakterülete az ingatlanjog és építési jog. Angol és német nyelven dolgozik.

Vágvölgyi Balázs

Vágvölgyi Balázs (LL.M.) Tovább a személyes önéletrajzhoz

Vágvölgyi Balázs 1983-ban született Győrben. Jogi egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2007-ben szerzett jogi diplomát. Egyetemi képzése során egy félévet töltött az Universität Salzburg jogi karán Erasmus ösztöndíjjal, majd 2007-2008-ban a Georg-August-Universität Göttingen jogi karán posztgraduális képzés keretében folytatta tanulmányait DAAD ösztöndíjjal, ahol 2008-ban magiszteri (LL.M.) címet szerzett. 2007 óta ügyvédjelölt, 2009-ben csatlakozott a Szécsényi Ügyvédi Irodához, 2011. óta ügyvédként tagja a Szécsényi és Társai Ügyvédi Társulásnak. Németül és angolul beszél és dolgozik.

Molnár Miklós

Molnár Miklós Tovább a személyes önéletrajzhoz

Molnár Miklós 1978-ban született Budapesten. Jogi egyetemi tanulmányait Németországban a Gießeni Justus-Liebig Universität jogi karán kezdte, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán 2008-ban szerzett jogi diplomát. Egyetemi képzése során egy szemesztert töltött az Universität Salzburg jogi karán Erasmus ösztöndíjjal, valamint szintén egy szemeszteren keresztül ösztöndíjjal folytatott tanulmányokat Dániában is. Szakterülete elmélyítése érdekében ügyvédjelöltként részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem versenyjogi szakjogász képzésén. 2011-ben tette le az ügyvédi szakvizsgát, melyet követően ügyvédi pályafutását a Szécsényi és Társai Ügyvédi Társulás tagjaként kezdte meg.
Legfőbb szakterülete a versenyjog és társasági jog, melyek művelése mellett, ill. utóbbihoz kapcsolódóan a munkajog és adatvédelem területén is tevékeny a mindennapokban. Számos külföldi publikáció fűződik nevéhez a versenyjog területén. Német és angol nyelven dolgozik.

Szabó Janka

Szabó Janka

Szabó Janka 1987-ben született Budapesten. Jogi egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol 2011-ben jogi diplomát szerzett, „kitüntetéses” minősítéssel. Kétszeres köztársasági ösztöndíjas. Egyetemi évei alatt egy akadémiai félévet töltött Lengyelországban a Katolicki Uniwersytet Lubelski jogi karán, Erasmus ösztöndíjjal. Másodéves korától kezdve ötödéves koráig a Gősi Ügyvédi Iroda gyakornoka volt, továbbá jogi gyakornoki munkát végzett a Fővárosi Főügyészségen és a Sár és Társai Ügyvédi Irodában. Jelenleg egyeteme Doktori Iskolájának hallgatója. 2011 óta ügyvédjelölt, angolul és németül beszél.

Bóna Balázs

Bóna Balázs

Bóna Balázs 1987-ben született Budapesten. Jogi egyetemi tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2012-ben szerzett cum laude minősítésű diplomát. Erasmus ösztöndíjjal 2 szemesztert töltött a Passaui Egyetem jogi karán. Egyetemi évei alatt 2 féléven keresztül dolgozott a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodánál gyakornokként. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori képzésében vesz részt. Angolul és németül beszél.

Tóth Kitti Diána

Tóth Kitti Diána

Tóth Kitti Diána 1986-ben született Nyíregyházán. Jogi egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, ahol 2010-ben jogi diplomát szerzett, „cum laude” minősítéssel. Másodéves korától kezdve ötödéves koráig jogi gyakornoki munkát végzett a Budapesti Katonai Ügyészségen, a Budapesti II. és III. kerületi Bíróságon, a Jobbágy Ügyvédi Irodában és Marjay Ügyvédi Irodában. 2011 óta ügyvédjelölt, angolul és németül beszél.

Szabó Tibor Zsombor

Szabó Tibor Zsombor (LL.M.)

Szabó Tibor Zsombor 1988-ban született Mosonmagyaróváron. Jogi egyetemi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2013-ban szerzett jogi diplomát. Egyetemi képzése során egy félévet töltött a saarbrückeni Universität des Saarlandes jogi karán Erasmus ösztöndíjjal. 2013-2014-ben a Budapesti Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen posztgraduális képzés keretében folytatta tanulmányait, ahol 2014-ben nemzetközi vállalkozásjog témakörben magiszteri (LL.M.) címet szerzett. 2014 óta ügyvédjelölt, németül és angolul beszél, munkanyelve a német.

Lázár Lilla

Lázár Lilla

Lázár Lilla 1990-ben született Mezőkövesden. Jogi egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2014-ben jogi diplomát szerzett „cum laude” minősítéssel. Negyedéves korától végzett gyakornoki munkát a Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Irodánál, valamint a Lantos Ügyvédi Irodánál. Az egyetem utolsó négy félévében részt vett az Université Paris II és az Eötvös Loránd Tudományegyetem francia-magyar összehasonlító jogi részképzésében, amelynek befejezésével Master1 szintű diplomát szerzett. 2014 óta ügyvédjelölt, angolul és franciául beszél.

Leia

Leia

Leia élete első három hónapját az utcán, majd a Család utcai állatorvosi rendelő menhelyén töltötte, onnan került jelenlegi gazdájához. Leia napközben az irodában végez jószolgálati tevékenységet, elsősorban stressz levezetés, a munkavállalók szeretete és alvás formájában. Ügyfeleinket figyelmével és szeretetével tünteti ki, és arra emlékeztet minket, hogy a legnehezebb üzleti és jogi problémák közepette is emberek vagyunk.